P O Z V Á N K A

na  výroční  členskou  schůzi

datum konání: úterý 5. března 2013

místo konání: Ostrava-Petřkovice
  Kulturní dům (vinárna)

zahájení: 13,00 hod.

program: 1.   Zpráva o činnosti a hospodaření pobočky ČLS za rok 2012
2. Zpráva revizní komise
3. Zaměření činnosti pobočky v roce 2013
  5.   Volba delegáta na Valnou hromadu ČLS
  6.   Diskuse
  7.   Usnesení, závěr


ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, o. s.

 • ·       Česká lesnická společnost, o.s. (ČLS) je dobrovolná, nepolitická, stavovská společenská organizace, sdružující fyzické i právnické osoby, jejichž profesní činnost souvisí nebo souvisela s lesem,s lesním  hospodářstvím, s dřevařstvím  a ochranou přírody a krajiny.
 • ·          Ve své činnosti navazuje na více než 150letou tradici lesnických společenských organizací na území dnešní České republiky.
 • ·          ČLS působí na území České republiky a jejím sídlem je  Novotného lávka 5, Praha 1.
 • ·          ČLS je samostatným právním subjektem.
 • ·          ČLS je členem Českého svazu vědeckotechnických společností.

 Poslání a cíle společnosti


Posláním ČLS je přispívat k růstu odborné úrovně a vzdělávání svých členů a dalších zájemců, věnovat se vývoji v lesnictví, v ochraně přírody a krajiny na území České republiky, vyjadřovat se k základním otázkám v  oblasti lesního hospodářství, dřevařství, ochrany kulturní krajiny a ochrany přírody.
V souvislosti s tím bude:

 • ·          v celé šíři své činnosti prosazovat ochranu přírodního prostředí a krajiny, pečovat o lesní bohatství, ochraňovat je a přispívat k jejich systematickému rozvoji ,
 • ·          vytvářet podmínky pro růst odborné úrovně pracovníků v lesním hospodářství, dřevařství  a odvětví s tím souvisejících
 • ·          v oblasti lesnické politiky přispívat k jejímu usměrňování v duchu potřeb lesa, ochrany přírody a krajiny vytvářet prostor pro otevřenou odbornou diskusi ke všem aktuálním otázkám ,
 • ·          hájit práva a oprávněné zájmy svých členů,
 • ·          zabezpečovat společenský život svých členů, především s cílem vytváření neformálních vztahů mezi členy,
 • ·          rozvíjet v souladu se svým posláním vydavatelskou a publikační činnost,
 • ·          provádět vymezenou podnikatelskou činnost přispívající k ekonomické samostatnosti ČLS. Za tím účelem může ČLS vlastnit, nabývat a provozovat nezbytné nemovitosti,
 • ·          spolupracovat se stavovskými lesnickými organizacemi v ČR i v zahraničí, s ústředními lesnickými orgány, výzkumnými ústavy, školami a státní správou , která se zabývá související problematikou
 • ·          seznamovat širokou veřejnost s důležitostí a významem lesa, ochrany přírody a krajiny, se záměry hospodaření v lese, popularizovat výsledky lesnického výzkumu a praxe,
 • ·          pořádat odborné akce, semináře,přednášky, odborné jazykové kurzy a exkurze,
 • ·          organizovat poradenskou činnost pro zájemce,
 • ·          organizovat tématické zájezdy, reciproční výměny a studijní cesty do zahraničí,
 • ·          účastnit se řešení významných úkolů v lesním hospodářství,  v dřevařství,  ochraně přírody a krajiny a v územním plánování.

 

Pokud budete mít pocit,že některý obsah tohoto webu podléhá autorskému právu kontaktujte mne prosím a já učiním nápravu. Děkuji.

 

Novinky

Pozvánka ke stažení

25.02.2013 08:14
Pozvánka 2013.pdf (165,5 kB)

—————

XV.sněm lesníků

18.10.2012 10:44
Tématem XV. sněmu lesníků byl stávající způsob sběru a využívání dat o lesích v ČR a o činnosti hospodářských subjektů v odvětví lesního hospodářství z pohledu jejich praktického využití pro ekonomický informační systém.. Prostřednictvím odborných příspěvků a diskuse účastníků byly představeny...

—————

P O Z V Á N K A na výroční členskou schůzi P O Z V Á N K A na výroční členskou schůzi

27.02.2012 07:57
  datum konání: úterý 13. března 2012 místo konání: Ostrava-Petřkovice   Kulturní dům (vinárna) zahájení: 13,00 hod. program: 1.   Zpráva o činnosti a hospodaření pobočky ČLS za rok 2011 2. Zpráva revizní komise 3. Přijetí nových členů 4. Zaměření činnosti pobočky...

—————

Odborná exkurze Český hydrometeorologický ústav Ostrava-Poruba

11.07.2011 09:09
Odborná exkurze Český hydrometeorologický ústav Ostrava-Poruba 19.5.2011   Český hydrometeorologický ústav – příspěvková organizace MŽP, rozpočet 700 mil. V ČR 760 klimatologických stanic Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě-Porubě je v provozu od...

—————

Naše pobočka na Krhové

21.06.2011 06:26
ČLS pobočka při OML se představila na akci KRHOVÁ 2011 stánkem věnovaným lesní pedagogice. Tento stánek se setkal s velkým ohlasem. Pár fotografií Ing.Šuléře naleznete zde : Fotogalerie z akcí a exkurzí

—————

Jaro

06.06.2011 11:16
Pobočka prožila aktivní jaro. Jako vystavovatelé i návštěvníci na akci: KRHOVÁ 2011 poté na exkurzi na ČHMÚ v Ostravě-Porubě a nazávěr velmi úspěšný Den v lese v Bělském lese. 

—————

Mezinárodní rok lesa

28.03.2011 15:04
Pobočka se na své výroční schůzi usnesla o aktivní podpoře akcí pořádané k Mezinárodnímu roku lesa. 

—————

Pozvánka na seminář 23.11.

19.11.2010 14:59
 Pozvánka na seminář Komunikace a Public Relations v lesním hospodářství Komunikační techniky a zásady osobní prezentace.pozvánka zde:Pozvánka na 2. Seminář Komunikace a PR v LH._23.11.doc (985,5 kB)

—————

Semináře v říjnu

15.10.2010 08:46
 ČLS si vás dovoluje pozvat na dva zajímavé semináře konané v Ostravě. Pozvánky a program naleznete zde: Pozvanka-rozvoj a péče o systém zeleně.pdf (96,8 kB)  Pozvánka na Seminář Komunikace a PR v LH.pdf (555,3 kB)

—————

Den v lese

17.05.2010 13:59
 ČLS při OML spolupořádala v sobotu dne 15.5. Den v lese. Počasí se na celé dopoledne umoudřilo tak se akce vydařila fotky z akce naleznete zde:Fotogalerie z akcí a exkurzí

—————


Kontakt

Ing. Ivana HÁLOVÁ

Tel.: +420 595 700 919
Mobil: +420 736 614 735 ODKAZY: