XV.sněm lesníků

18.10.2012 10:44

Tématem XV. sněmu lesníků byl stávající způsob sběru a využívání dat o lesích v ČR a o činnosti hospodářských subjektů v odvětví lesního hospodářství z pohledu jejich praktického využití pro ekonomický informační systém.. Prostřednictvím odborných příspěvků a diskuse účastníků byly představeny způsoby možného rozvoje v této oblasti, tak aby lesní hospodářství pracovalo s relevantními daty, které zajistí trvale udržitelné a přitom ekonomicky soběstačné hospodaření v lesích. Data sbírána reprezentativním způsobem, s přísnou kontrolou jejich relevance usnadní a zpřesní i plánování státním orgánům.
Akce byla určena zejména pro vlastníky lesů, podnikatele v lesním hospodářství, pracovníky lesnického provozu, odborné lesní hospodáře, ochránce přírody, zástupce veřejné samosprávy, byla otevřena i dalším zájemcům. Každý účastník obdržel kvalitní tištěný sborník.
Akce byla registrována u ÚZEI v rámci celoživotního vzdělávání v agroporadenství (20 bodů), v současné době probíhá akreditace semináře u MV ČR jako program dalšího vzdělávání pracovníků veřejné správy.


—————

Zpět