Odborná exkurze Český hydrometeorologický ústav Ostrava-Poruba

11.07.2011 09:09

Odborná exkurze Český hydrometeorologický ústav Ostrava-Poruba

19.5.2011

 

Český hydrometeorologický ústav – příspěvková organizace MŽP, rozpočet 700 mil.

V ČR 760 klimatologických stanic

Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě-Porubě je v provozu od 1968.

Průměrná roční teplota                       8,70C

Maximální teplota                  37,40C (1.8.1994)

Maximální teplota ČR                       40,20C (1983, Praha)

Maximální teplota na světě    570C (Lybijská poušť)

 

Oblast působnosti – staniční měření probíhají na stanicích v povodí řek Odry, Horní Moravy a Bečvy. Na tomto území se nachází 90 srážkoměrných a 40 klimatologických stanic, údaje z těchto stanic jsou zpracovávány v Ostravě-Porubě.

Měření základních meteorologických jevů probíhají v 700, 1400 a 2100 SEČ (Ostrava: místní čas -13 min.)

Srážky: měří se srážkoměrem (plocha 500 cm2), evidují se také nulové srážky

40-leté maxinum v Ostravě je 86 mm

Povodí Odry má 100 automatických srážkoměrů

 

Délka slunečního svitu: heliograf, odečet délky svitu na papírovém pásku

 

Rychlost větru: anemograf

 

Totalizátor: srážkoměry bez obsluhy (odečty hodnot hydrologického roku, IV/V a X/XI.)

 

Výška sněhu, výška nového sněhu, vodní hodnota:

Maximální naměřená výška sněhu 52 cm (31.12.2005)

Maximální výška nového sněhu na Lysé hoře 108 cm/den

Lysá hora: zima 2005-2006, 15.3.2006 bylo naměřeno 3,0 m sněhu tj. 800 mm srážek (800 kg/m2)

Pro zjištění vodní hodnoty je nutné odkopat celý profil sněhové pokrývky až na terén. Vodní hodnota slouží ke zjištění zásoby vody při jarním tání.

 

Úspěšnost předpovědi počasí:           na 2. den         95%

                                                           na 2.-3.den      80%

                                                           dlouhodobé    65%

 

 

Další meteorologické jevy se měří v klimatologické stanici (meteorologická budka):

Měření probíhá ve stínu, ve výšce 2,0m nad zemí. Meteorologická budka je žaluziová, bílé barvy. Hodnoty se měří 3x denně v 700,1400,2100 SEČ.

 

Měřicí přístroje:

·         Suchý teploměr

·         Vlhký teploměr (relativní vlhkost vzduchu)

·         Vlhkoměr

·         Termograf (denní chod teplot)

·         Teploměry na maximální (rtuťový) a minimální  (lihový) teploty

 

Typy klimatologických stanic:

·         Profesionální  -  na území ČR 30 (manuální měření)

·         Automatické

·         Manuální (dobrovolný pozorovatel) 

—————

Zpět