Pobočka byla založena v roce 1997 a jejími členy jsou společnosti, firmy a osoby, jejichž profesní činnost souvisí nebo souvisela s lesem a lesním hospodářstvím. V současné době má pobočka 50 členů.

 

Pro naše členy každoročně pořádáme zahraniční odborné exkurze, různé jednodenní odborné akce nebo přednášky. Podílíme se také na zajišťování akce pro veřejnost „Den v lese“.