P O Z V Á N K A

na  výroční  členskou  schůzi

datum konání: úterý 5. března 2013

místo konání: Ostrava-Petřkovice
  Kulturní dům (vinárna)

zahájení: 13,00 hod.

program: 1.   Zpráva o činnosti a hospodaření pobočky ČLS za rok 2012
2. Zpráva revizní komise
3. Zaměření činnosti pobočky v roce 2013
  5.   Volba delegáta na Valnou hromadu ČLS
  6.   Diskuse
  7.   Usnesení, závěr


ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, o. s.

 • ·       Česká lesnická společnost, o.s. (ČLS) je dobrovolná, nepolitická, stavovská společenská organizace, sdružující fyzické i právnické osoby, jejichž profesní činnost souvisí nebo souvisela s lesem,s lesním  hospodářstvím, s dřevařstvím  a ochranou přírody a krajiny.
 • ·          Ve své činnosti navazuje na více než 150letou tradici lesnických společenských organizací na území dnešní České republiky.
 • ·          ČLS působí na území České republiky a jejím sídlem je  Novotného lávka 5, Praha 1.
 • ·          ČLS je samostatným právním subjektem.
 • ·          ČLS je členem Českého svazu vědeckotechnických společností.

 Poslání a cíle společnosti


Posláním ČLS je přispívat k růstu odborné úrovně a vzdělávání svých členů a dalších zájemců, věnovat se vývoji v lesnictví, v ochraně přírody a krajiny na území České republiky, vyjadřovat se k základním otázkám v  oblasti lesního hospodářství, dřevařství, ochrany kulturní krajiny a ochrany přírody.
V souvislosti s tím bude:

 • ·          v celé šíři své činnosti prosazovat ochranu přírodního prostředí a krajiny, pečovat o lesní bohatství, ochraňovat je a přispívat k jejich systematickému rozvoji ,
 • ·          vytvářet podmínky pro růst odborné úrovně pracovníků v lesním hospodářství, dřevařství  a odvětví s tím souvisejících
 • ·          v oblasti lesnické politiky přispívat k jejímu usměrňování v duchu potřeb lesa, ochrany přírody a krajiny vytvářet prostor pro otevřenou odbornou diskusi ke všem aktuálním otázkám ,
 • ·          hájit práva a oprávněné zájmy svých členů,
 • ·          zabezpečovat společenský život svých členů, především s cílem vytváření neformálních vztahů mezi členy,
 • ·          rozvíjet v souladu se svým posláním vydavatelskou a publikační činnost,
 • ·          provádět vymezenou podnikatelskou činnost přispívající k ekonomické samostatnosti ČLS. Za tím účelem může ČLS vlastnit, nabývat a provozovat nezbytné nemovitosti,
 • ·          spolupracovat se stavovskými lesnickými organizacemi v ČR i v zahraničí, s ústředními lesnickými orgány, výzkumnými ústavy, školami a státní správou , která se zabývá související problematikou
 • ·          seznamovat širokou veřejnost s důležitostí a významem lesa, ochrany přírody a krajiny, se záměry hospodaření v lese, popularizovat výsledky lesnického výzkumu a praxe,
 • ·          pořádat odborné akce, semináře,přednášky, odborné jazykové kurzy a exkurze,
 • ·          organizovat poradenskou činnost pro zájemce,
 • ·          organizovat tématické zájezdy, reciproční výměny a studijní cesty do zahraničí,
 • ·          účastnit se řešení významných úkolů v lesním hospodářství,  v dřevařství,  ochraně přírody a krajiny a v územním plánování.

 

Pokud budete mít pocit,že některý obsah tohoto webu podléhá autorskému právu kontaktujte mne prosím a já učiním nápravu. Děkuji.

 

Novinky

Krhová 2010

21.03.2010 15:53
 Česká lesnická společnost pobočka Ostravské městské lesy podporuje interaktivní akci KRHOVÁ 2010 - www.krhova.com

—————

Nitra

16.09.2009 05:55
 Připravujeme zájezd na veletrh do Nitry. https://www.agrokomplex.sk/vystava/39/29/

—————

Spuštěn web

07.09.2009 18:30
Byla spuštěna internetová stránka naší pobočky. 

—————


Kontakt

Ing. Ivana HÁLOVÁ

Tel.: +420 595 700 919
Mobil: +420 736 614 735 ODKAZY: