P O Z V Á N K A na výroční členskou schůzi P O Z V Á N K A na výroční členskou schůzi

27.02.2012 07:57

 

datum konání: úterý 13. března 2012

místo konání: Ostrava-Petřkovice
  Kulturní dům (vinárna)

zahájení: 13,00 hod.

program: 1.   Zpráva o činnosti a hospodaření pobočky ČLS za rok 2011
2. Zpráva revizní komise
3. Přijetí nových členů
4. Zaměření činnosti pobočky v roce 2012
  5.   Volba delegáta na Valnou hromadu ČLS
  6.   Diskuse
  7.   Usnesení, závěr


- na VČS budou vybírány členské příspěvky na rok 2012 ve výši 200,- Kč (důchodci 150,- Kč)
- členové pobočky předloží ke kontrole členské průkazy
- účast na VČS  potvrďte do 6.3.2012 (e-mail: halova@ostravskelesy.cz, tel. 736614735)

Pozn. oběd bude zajištěn pouze pro členy, kteří svou účast potvrdí v termínu
 

—————

Zpět